Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Básník v lese

Jaroslav Vrchlický na nevšedním portrétu

Na snímku vidíme postaršího muže ležícího v trávě při jakémsi čtení. Muž,  dnešním jazykem senior, má mohutný vous, lysinu na hlavě a nohy vzhůru opřené o strom. Je elegantně oblečen, boty jsou vyleštěné, sako rozhalené. Zdá se, že leží na holé zemi, čte si v trávě v lese. Nejspíš někdy v létě. Pro dlouhé čtení  nebyla jeho póza příliš praktická, vleže pózoval  nejspíš jen kvůli  fotografovi. Držení sešitu s pozdviženýma rukama delší  dobu nad nepodloženou hlavou by brzy unavilo i mladíka, natožpak seniora s blížícími se šesti křížky. Totožnost portrétovaného  je potvrzena popiskou na rubu, kde je i zmíněno i místo ulehnutí:  Veltrusy.  

Počátkem 20. století fotografie dostoupila již takové popularity, že se mohla stát nástrojem vytváření obrazu osobnosti. A Vrchlický díky své píli byl  českou hvězdou první velikosti. V prvních desetiletích vývoje fotografie by byl muž pera konfrontován v ateliéru se svým nástrojem coby atributem, vše bylo tehdy strojené, studiově nahrané. S vývojem fotografie a s jejím technickým zpřístupněním více lidem začala významná osobnost před fotoaparátem pózovat venku a počínat si při tom jakoby nestrojeně a nearanžovaně. Portrét spisovatele  tak byl  konvenčšně vytvářen  s knihou, ale protože Vrchlický nebyl tuctový člověk, vymyslelo se méně obvyklé a netradiční aranžmá - totiž poleh s knihou v trávě s nohama vzhůru. Vznikla ve své podstatě umělecká fotografie, netradiční portrét osobnosti. Uměleckost práce byla ještě zdůrazněna rozmlžením motivu, což byl efekt ve fotografii počátku 20. století poměrně častý. Spisovatel zcela jistě neležel hodiny v trávě při čtení a fotograf náhodou nešel kolem a náhodou literáta nezvěčnil. Nešlo o náhodnou momentku, i když se tak snímek tváří, ale o snahu vytvořit nevšední portrét známé osobnosti. Že při tom Vrchlický prokázal i smysl pro humor, je zřejmé a sympatické. Je to vážné, ale zároveň humorné. Jako život.

Psáno pro časopis Reportér Magazín.

Fotografie pochází ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímku, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje. Neznámý autor, Jaroslav Vrchlický v lese u Veltrus, kolem 1907 Neznámý autor, Jaroslav Vrchlický v lese u Veltrus, kolem 1907

Seznam čtení