Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Bubnování zpráv

Jakou novinu asi bubeník rozhlašuje?  

Na fotografii vidíme muže s bubnem, obklopeného na návsi dětmi.  Děti na bubeníka pohlížejí jako na atrakci, fotografa si vůbec nevšímají. Zpovzdálí výjev pozorují dospělí. Musela to být vskutku velká událost, když do vesnice zavítal někdy na konci osmdesátých let předminulého století fotograf a rozložil se uprostřed vsi i se svým vybavením.  Chtěl svůj záběr nějak zajímavě ozvláštnit, potřeboval pro svůj stereosnímek zajímavé popředí a proto oslovil obecního  hlásného, aby mu na snímku postál.  Dle záznamu fotografa Františka Krátkého se tak stalo v moravské Čechyni.
    Obecní hlásný býval důležitou postavou. Rozsah jeho činnosti býval  v různých dobách různý a měnil se. Plnil roli ,,hromadného sdělovacího prostředku”, či místního rozhlasu. Takový hlásný chodil po vsi a na několika stanovených místech na sebe upozorňoval hlasitým bubnováním. Tak vzbudil pozornost občanů, kteří vybíhali před své domy a naslouchali. Pak vycvičeným hlasem něco oznamoval či vyhlašoval příkazy. Mezi oznámeními bývaly také exekuce a veřejné dražby. Úpadce oznámením "přes buben” tak sděloval  veřejnosti, že vyhlásil úpadek, že ,,přišel na buben”. Mohlo se to vybubnovávat přímo před obchodem, který šel do dražby.
    Někde hlásný splýval s funkcí obecního ponocného, takže vedle služebních pomůcek bubínku a paličky měl ještě roh. S bubnem zavěšeným přes rameno, a paličkami na řemenu a lejstrem v ruce někde chodíval také obecní policajt a choval se podobně jako hlásný. Navíc takový obecní strážník roznášel úřední zásilky a vyřizoval lidem vzkazy z vedení obce.
Policajt byl už vybaven znaky své úřední moci. Měl čepici s odznakem, šavli a později  i uniformu. Obecní policajti nechyběli při shromážděních, o výročních trzích, hodových zábavách, vojenských odvodech, při volbách. Synonyma ke slovům hlásný pak mohou být tlampač, amplión, ale také žvanil, tlachal, mluvka, hlásná trouba…  
    Zvukomalebné slovo buben znají všechny slovanské jazyky a jeho základem bylo řecké bombos, či latinské bombus, značící  „dunění“. Buben také původně nebyl chápán jako hudební nástroj, jeho účelem bylo rytmickým zvukem na něco upozorňovat, třeba v armádě využít k určení pochodového rytmu. Údajně impulz k jeho používání v symfonickém orchestru dala  až Mozartova opera Únos ze serailu z roku 1782... Historický snímek kdysi běžného úředního výkonu tak evokuje  nejrůznější poučování. Každopádně úsloví ,,přišel na buben”, moderněji ,,vyhlásit bankrot”, má svůj původ v činnosti, kterou vidíme na obrázku.  

Psáno pro časopis Reportér Magazín.
Fotografie pochází ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímku, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje.František Krátký: Bubeník v Čechyni, kolem 1888 František Krátký: Bubeník v Čechyni, kolem 1888

Seznam čtení