Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Budoucí císař na dostizích

Jak vypadalo prostředí kolem dostihů ve Velké Chuchli roku 1907?

Účast na dostizích byla významnou společenskou událostí  Odpovídalo tomu oblečení i společnost. Dámy pokojně konverzují, pánové jsou více v pohybu, někteří třímají papír, vztahující se nepochybně k dostihovému programu. Ze snímku dýchá pohoda a klid. Osobnost mladíka s černou páskou na paži napomáhá k dataci snímku. Zobrazeným je totiž  budoucí císař Karel I. Tomu po dovršení osmnácti let  započal  na podzim 1905 vojenský výcvik u dragounského pluku.  V hodnosti čerstvě povýšeného nadporučíka byl jeho výcvik na dva roky přerušen, aby studoval v Praze na Karlo-Ferdinandově univerzitě. Byl mimochodem vzděláván profesory z obou částí univerzity, rozdělenou tehdy na německou a českou část.  Profesoři jej navštěvovali většinou na Pražském Hradě. Černá páska upomíná na úmrtí otce, který zemřel 1. listopadu 1906. Protože nebyl plnoletý, stal se opatrovníkem jeho strýc - František Ferdinand d`Este, následník trůnu. Snímek tedy vznikl nejspíš na jaře nebo na počátku léta 1907. Pokud jde o nástupnictví na trůně, byl po Františku Ferdinandovi tento mladík druhý v pořadí. Ač možný budoucí císař, nikde nevidíme  žádnou  ochranku, tehdy to ještě u nás nebývalo zvykem. Vedle budoucího císaře, který je na snímku spíše mimochodem a možná vskutku náhodně, upoutá pozornost dvojice dam ve středu kompozice. Dámy a nikoliv arcivévoda Karel  působí vzhledem ke svému centrálnímu postavení jako těžiště a smysl záběru. Kdo však jsou ony ženy, nepodařilo se zjistit. Upoutá i to, že jedna z dam má sklopný fotoaparát. Ten v té době byl ve vybavení skoro v každé šlechtické domácnosti, v nichž fotografovaly zejména ženy. Známý rakouský fotograf, redaktor a vydavatel fotočasopisu Charles Scolik v roce 1894 napsal:   „V Evropě není žádného knížecího domu, v němž by se nenašel alespoň jeden fotoamatér.“

Psáno pro časopis Reportér Magazín.
Fotografie pochází ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímku, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje.

Rudolf Bruner-Dvořák: Společnost na dostizích v Chuchli, 1907 Rudolf Bruner-Dvořák: Společnost na dostizích v Chuchli, 1907

Seznam čtení