Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Chmelová idyla

Jak to kdysi vypadalo při sklizni chmele?

V srpnu 1901 vydal fotograf a majitel ,,Fototochemigrafického a uměleckého závodu” František Krátký z Kolína trojici barevných světlotisků formátu 50 x 65 cm s názvy Chmelobraní na Rakovnicku, Odvádění chmele a Krajkářství ve východních Čechách. Podle článku v Labských proudech z 10. srpna 1901 se mělo jednat o zahájení rozsáhlého projektu s názvem Zeměpisné obrazy. Jednotlivé snímky měly mít didaktický ráz a svým velkým formátem byly zřejmě určeny především pro školy jako názorná obrazová pomůcka. Fotograf Krátký míval v podtextu svých fotografických projektů často nějaký naukový  smysl. Již na jaře 1891, konkrétně 19. dubna,   prezentovaly Polabské noviny jeho 200 stereoskopických obrazů z Čech ,,vzatých z nejkrásnějších partií naší vlasti”  jako ,,nejnovější učební pomůcku k vyučování zeměpisu a dějepisu”

Snímek Odvádění chmele je v autentickém prostředí chmelnice naaranžován tak, že nám vyjevuje všechny podstatné okolnosti chmelové sklizně. Ta byla založena na čistě ruční práci na rozdíl od současnosti, kdy manuální trhání chmelových hlávek nahradily strojní česačky.  Všichni vědí, že jsou fotografováni a pózují. Snímek má dějový charakter, ale v pracovních úkonech všichni ustrnuli. Ve zlatém řezu snímku je dáma, asi majitelka chmelnice, která za každý načesaný věrtel hned na ruku dává odměnu. Její oblečení, místo v kompozici,  i mírně prkenný posez, naznačují  její význam. Důležité místo zaujímá i muž ve středu snímku, který drží a váže pytel s úrodou.  Prostovlasé mladé dívky po jeho stranách možná fotograf vybral  kvůli jejich mládí a půvabu. Starší ženy, které všichni  mají šátky, mu asi nepřišly tak fotogenické. Také všichni  muži i malý chlapec mají pokrývky hlavy. Pozadí kompozice rovnoměrně vyplňují dosud nestržené chmelové štoky. Snímek působí až idylickým dojmem. Fakt, že se na chmelnici pracovalo od rozednění po setmění  v kuse  si můžeme už jen verbálně přidat. Originální dobový negativ formátu 13 x 18 cm, z něhož byly zmíněné litografie vytvořeny, se nachází ve Sbírce Scheufler.

Psáno pro Reportér Magazín.

Originání snímek se nachází ve Sbírce Scheufler a jeho užití, včetně stažení, je možné jen po souhlasu majitele a uvedení zdroje.

František Krátký, Autorský název: ,Odvádění chmele`, kolem 1895 František Krátký, Autorský název: ,Odvádění chmele`, kolem 1895

Seznam čtení