Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Císař v Kutné Hoře

Příspěvek k tématu Vítání včera a dnes

Co se na snímku odehrává? Jde evidentně o uvítací ceremoniál, poznáváme stařičkého mocnáře, císaře Františka Josefa I. Naproti němu stojí  jemném předklonu dívenka s kyticí a na setkání mezi nimi  dohlíží muž ověšený metály. Jsme na náměstí v Kutné Hoře, kam panovník mocné evropské říše  přijel v kočáru taženém bělouši. Dívenka asi deklamuje uvítací formulku. Proč byla vybrána zrovna ona? Kvůli milé tvářičce, nebo byla dcerkou někoho  z vedení města? Jak s ní osud naložil, vzpomínala na svou čestnou úlohu celý život? Jde o momentku, těch několik klíčových postav, včetně kočího a muže v popředí působí velmi bezprostředně a sugestivně. Současně máme pocit, že jsou všichni ve střehu. Nejspíš to byl výraz napětí, aby se něco nepokazilo. Náměstí je slavnostně vyzdobeno, mezi domy dominuje nápis s císařovým heslem Viribus Unitis. Znamenalo to Spojenými silami a nad zněním možno rozvíjet esej o naplňování hesla vládou nad monarchií s obrovskými národnostními a ekonomickými rozdíly. Ironik může hledat paralely k EU. Při pohledu na transparent si dále odborník možná vzpomene, že název Viribus Unitis  měla vlajková loď rakousko-uherské flotily, potopená, skoro symbolicky, 1. listopadu 1918…

Návštěva císaře, který do zemí Koruny české zajížděl poměrně často,  byla důležitá nejen pro Kutnou Horu. Sice do nedaleké Prahy panovník tehdy nezavítal, ale zato zajel do statutárně druhého města Království českého - Liberce. V Liberci, které mělo ambice stát se  hlavním městem českých Němců, se tehdy od května do září konala mohutná Deutschböhmische Ausstellung. A druhým městem po Praze byla kdysi i Kutná Hora. Činy tohoto panovníka bývaly vesměs velmi promyšlené. 

Fotograf Rudolf Bruner-Dvořák do Liberce za císařem nezajel, byli tam jiní oficiální fotografové, ale z návštěvy v Kutné Hoře císaři vtipně  zaslal pamětní album. Dokladem je dík  za zaslání od Praesidia c. k. policejního ředitelství v Praze dopisem ze 13. srpna 1906. Fotografové již tehdy věděli, jak upoutat pozornost. A o tu přece šlo. Pozornost vládců následně mohla přinášet zakázky a tedy peníze. Což skvěle demonstrovaly desítky uveřejněných snímků v Českém světě z návštěvy císaře v Království českém následujícího roku. 

Snímek otištěný v Českém světě, jehož negativ se nachází ve Sbírce Scheufler, lze nalézt na různých webech, bohužel obvykle bez uvedení původního zdroje. Méně často bývá šířen druhý snímek, na němž císař v Kutné Hoře rozmlouvá s velitelem ostrostřelců Vojtěchem Moravtzem, První osoba stojící v popředí vpravo od císaře je místodržitel hrabě Karl Maria Coudenhove a čtvrtou osobou je císařův generální pobočník hrabě Eduard Paar.

Psáno pro časopis Reportér Magazín.

Fotografie pocházejí ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímků, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje. 

Rudolf Bruner-Dvořák, císař v Kutné Hoře, 21. června 1906 Rudolf Bruner-Dvořák, císař v Kutné Hoře, 21. června 1906

Seznam čtení