Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Duch a mniši

P. Leo Josef Mojžíš, duch překvapil mnichy v Břevnově, kolem 1890

Snímek vytvořený fotografem z okruhu Beuronské školy v pražských Emauzích má nepochybně ironicko-didaktický  podtext: mnichy hrající karty (a popíjející) překvapil při hře duch. Jeden z mnichů polekaně vstává,  ostatní jakoby ztuhli překvapením. Snímek byl pořízený v prvním patře konventu břevnovského kláštera, což zároveň  dává jistotu autorského určení, ač snímek sám není signován.  Fotograf musel scénu vymyslet, získat pro ni ,,herce”, naaranžovat stůl a židle, a záběr technicky zvládnout. Jde totiž o dvojexpozici, kdy duch v bílé říze musí být sice patrný, ale zas ne příliš. Musí se jakoby vznášet, být  ,,éterický”. Boty ducha vskutku nevidíme, postava jakoby přilétla. Benediktini jsou ve svých autentických rouchách.  Fotograf v každém případě využil stativ, vzorně  vyrovnal svislice, asi provedl i náklon na šířku záběru a asi vícekrát exponoval, aby byla jistota kvality provedení. I mniši pro záběr museli ustrnout,  předstírat momentku včetně ,,vyskočení” ze židle. Fotografie 19. století většinou pohyb nahrávala, život byl předstíraný, byl hraný. Fotografie stejně jako tehdy velice oblíbené  divadlo nebyl život sám, ale jeho hraní... Ve většině případů. 

         Snímky s duchy, ať již ve spiritistické  podobě, či jako žerty, byly v poslední čtvrtině 19. století velice oblíbené. Jestliže snímek zobecníme, autor v nadsázce  poukázal na ono známé: Káží vodu a pijí víno! Jde o skutečnost  v dějinách tisíckrát zobrazovanou, a jestliže toto dílo mohlo být takto v klášterních kruzích a takto naturalisticky vytvořeno, jde o cenný doklad nadhledu. Schopnost sebeironie vždy působí věrohodněji (a pro mnohé srozumitelněji), než sebeidealizace. A když s touto fotografií vyjdeme z křesťanského prostředí, můžeme hovořit i o rozporu  mezi teorii a praxí. Jde  i o rozpor mezi ideálem, který si člověk v mysli vytvoří, a realitou, kterou vidí a slyší a do níž byl vtažen. Ostatně například i současné pojetí adventu s horečným sháněním dárků je v rozporu s jeho původním významem jako doby zklidnění, rozjímání a příprav v očekávání příchodu Spasitele. Nečeká se spasitel, ale hmotné dárky. 

Psáno pro Reportér Magazín.

Fotografie pochází ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímku, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje.

P. Leo Josef Mojžíš, duch překvapil mnichy v Břevnově, kolem 1890 P. Leo Josef Mojžíš, duch překvapil mnichy v Břevnově, kolem 1890

Seznam čtení