Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Fenomén kavárny

Kavárna Continental v hotelu U Modré hvězdy v ulici Na Příkopě v Praze kolem 1890.

Kavárny byly a jsou významným společenským centrem. A nejen v Praze. Řada z nich získala proslulost, některé, jako Louvre nebo Slavia, na stejném místě fungují dodnes. K těm slavným zaniklým náleží kavárna Continental, která se nacházela v hotelu U Modré hvězdy v pražské ulici Na Příkopě.  Od zbourání legendárního hotelu, který stával na místě budovy dnešní České národní banky banky, v květnu 2015 uplyne  80 let.

         Snímek interiéru kavárny působí sice impozatním dojmem, ale malý ruch evokuje jistou ospalost. Bylo to brzy ráno? Nebo naopak v horkém létě odpoledne? I když nejvíce světla dopadalo do kavárny zřejmě odpoledne, z fotografického hlediska se to nemuselo jevit nejvhodnější, neboť vznikl velký rozdíl v nasvícení scény. Vysoký dynamický rozsah světel scény  v současnosti fotografové řeší například sledem několika expozic s různými časy závěrky a jejich složením do jediného snímku v počítačovém programu, v minulosti byli fotografové odkázáni zejména na pružnost materiálu. V tomto případě je již výsledek na hranici technické přijatelnosti, neboť partie u oken, které byly mírně přesvícené, jsou již značně vybledlé. Při posuzování technické kvality musíme brát v úvahu stáří snímku, který se po desetiletích zvolna ztrácí. Historická bromostříbrná fotografie ve své fyzikálně chemické podstatě není stálá. Jen vhodným uložením můžeme prodloužit její životnost a také bychom ji měli zdigitalizovat, neboť tak teoreticky může být věčná...

         Aranžoval fotograf snímek, jsou na něm statisté nebo skuteční hosté? Zdá se, že obojí. Část návštěvníků fotografa vnímá, pohlíží přímo do kamery, část působí dojmem, že pro ně okolní svět neexistuje. Dlouhý čas expozice vedl k rozostření postavy číšníka a chvění novin v rukách čtenáře v rohu. Proč fotografie vznikla? Zcela jistě  z propagačních důvodů,  protože je nalepena na kartonu, kde v němčině, francouštině a angličtině čteme  propagační nápisy o kavárně. Mimo jiné se dovídáme, že v kavárně bylo k dispozici 200 novin (!), a 10 biliárdových stolů. A telefon k dispozici.

         Hotel U Modré hvězdy významně vstoupil do historie. V tzv. Historickém pokoji  23. srpna 1866 za okupace Prahy Prusy byl podepsán mír; v hotelu přenocovaly různé významné osobnosti, včetně německého císaře Viléma I., francouzské císařovny Eugenie či ruského revolucionáře Michaila Bakunina. Ten údajně právě odtud jako první vystřelil za revoluce v roce 1848 proti vojsku. Kdyby to byla pravda, mohlo to být z oken právě této kavárny...

Psáno pro Reportér Magazín.

Originál je ve Sbírce Scheufler. Jakákoliv manipulace se snímkem, včetně stažení, je možná jen po souhlasu majitele a uvedení udroje.

Anonym:  Praha, Kavárna Continental v hotelu U Modré hvězdy v ulici Na Příkopě, kolem 1890 Anonym: Praha, Kavárna Continental v hotelu U Modré hvězdy v ulici Na Příkopě, kolem 1890

Seznam čtení