Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Fonograf v Praze 1891

Roku 1891 se na Jubilejní výstavě v Praze představil i fonograf.

Všeobecná zemská výstava, jak zněl její dobový název, se konala   v Praze na výstavišti u Královské obory po několik měsíců roku 1891. Běžně užívaný název,,Jubilejní” byl na oslavu a připomenutí jubilea první průmyslové výstavy roku 1791. Na Jubilejní výstavě měla značný význam fotografie. Poprvé u nás v takovém rozsahu prokázala svou propagační funkci, na žádné jiné výstavě před tím nebylo zastoupeno tolik fotografů a ze žádné jiné akce před rokem 1891 nevzniklo tolik snímků!  Ve dnech výstavy vycházel také výstavní deník s názvem  Praha, který byl prvním periodikem u nás s výhradně fotografickými  půltonovými reprodukcemi! Z fotografů v něm měl nejčastěji snímky  Rudolf Bruner-Dvořák. Návštěvník se mohl koupit série kabinetek pavilónů a celého výstavního areálu například od Karl Bellmanna, Moritze Adlera, Karla Malocha a družstva Helios. To založili členové Klubu fotografů amatérů v Praze (KFA), kteří měli na výstavě dokonce svůj vlastní pavilón, kde nejen vystavovali, ale i prodávali své snímky.  Už tehdy tento fakt naznačil, že nějaké dělení na amatérské a profesionální je poněkud umělé. 

Jednou z největších atrakcí  výstavy byl pavilon Edisonova fonografu. Pavilon prvních "lovců zvuku" byl umístěn v sousedství sídla družstva Helios a je možné, že autorem našeho  snímku byl někdo z Klubu fotografů amatérů v Praze. Záběr však má poněkud oficiální charakter, protože lidé na snímku evidentně pózují fotografovi. Nejde o náhodnou momentku  náhodných návštěvníků. Nevíme, o koho se jedná.  Dominantní  postavení evidentně má pár ve středu skupiny, jehož výsadní roli ještě umocňuje světlý oděv. Je také možné, že světlost šatu (a půvab dívenky) byly důvodem, proč si je fotograf vybral pózovat do středu. A někteří se do záběru zkrátka  jen nachomýtli. Povšimněme si i vlajek zdobících pavilon, jasně rozeznáváme mezi červeno-bílou tu americkou s pruhy.  Ke jménu ,,Edison” na čele pavilonu nutno podotknout, že první přístroj na nahrávání a reprodukci hlasu si Thomas Alva Edison nechal patentovat roku 1877. Prvním záznamem mimochodem byla dětská říkanka Mary had a little lamb. O 11 let později  berlínský herec Emile Berliner nezávisle na Edisonovi vyinul gramofon.

Na fonografické válečky ještě před Jubilejní výstavou nahrával hlasy divadelních umělců ve svém fotoateliéru u Václavského náměstí fotograf Jan Tomáš. Pocházel z Hořic, stejně jako pozdější zakladatel gramofonového průmyslu u nás Diego Fuchs,který s podnikáním s hudebními automaty započal roku 1902. Diego Fuchs bývá také označován jako ,,Český Edison". 

Psáno pro časopis Reportér Magazín.

Fotografie pochází ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímku, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje. Neznámý autor: Pavilon fonografu na Jubilejní výstavě v Praze, léto 1891 Neznámý autor: Pavilon fonografu na Jubilejní výstavě v Praze, léto 1891

Seznam čtení