Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Fotografičtí nadšenci na svatbě

Koho fotografovali ti tři vášniví fotoamatéři?

Touhu ,,být při tom”, zachytit jedinečnou událost, se najde již u dávných kronikářů. Lidé tak činili nejprve slovem a písmem, poté tahy lidské ruky črtali a malovali a od vynálezu fotografie tak činil zprostředkovaně bez dovedností lidské ruky stroj. Fotograf svým přístrojem se snažil  zaznamenat co viděl. Někdy jako památku, svědectví pro poučení, záznam pro budoucí pokolení, často událost fotil pro obživu i z touhy po senzaci. Internet přinesl fenomén přímého záznamu okamžiku, kdy se dá sledovat online i třeba výměna prstýnků a první manželské políbení na druhém konci světa. Co vedlo před osmdesáti lety všechny ty muže se svými fotopřístroji,  aby nadšeně zachycovali slavnostní okamžiky? Fotografie ze svatby se stále dávají jako dárek, fotografováním svateb se někteří úspěšně živí. Amatéry lovíci obrázky zde zachytil profesionál Jaroslav Bruner Dvořák, který věren rodové fotografické tradici rád zachycoval i zákulisí. Svatební pár zde nevidíme, fotograf stál u něho a z pohledu páru zvěčnil svatební hosty. Podle oblečení šlo o osobnosti majetné, původem vznešené,  troufám si odhadnout, že mnozí z nich byli příslušníky někdejší aristokracie, jíž mladá republika v jednom z prvních zákonů zbavila titulů. Jaroslav Bruner-Dvořák pro mnohé z nich fotografoval. Samozřejmě fotil i pro bohaté průmyslníky a patřil mimochodem k k prvním  hradním fotografům prezidenta Masaryka.        Nepodařilo se zatím zjistit, koho a kde ti lidé fotografovali. Jde vskutku o momentku, která má až jemně úsměvný charakter. Tři muži v popředí jsou totiž zachyceni v různých fázích fotografování, ten nejvíce vlevo, skloněný a ostražitý,  již  zřejmě motiv zkomponoval a tiskne spoušť. Ten druhý ještě zkoumá technické parametry a nastavení přístroje a ten třetí teprve pracně, ale se zaujetím, vytahuje fotopřístroj z brašny. V současnosti se z kapsy vytáhne mobil o obrázky samy ,,jedou”… Nikdy v historii nefotografovali lidé tak často a tak mnoho. Rozhodně nejde o soumrak fotografie, jak jsem nedávno četl, nanejvýš možno hovořit o soumraku některých typů fotografických přístrojů. Ale technická obměna strojů je přece přirozenou součástí technického vývoje.

Psáno pro časopis Reportér Magazín.
Fotografie pochází ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímku, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje.

Jaroslav Bruner-Dvořák: fotografové na svatbě, kolem 1930, z negativu 13 x 18 cm Jaroslav Bruner-Dvořák: fotografové na svatbě, kolem 1930, z negativu 13 x 18 cm

Seznam čtení