Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Generál s pérem u pasu

Významná pozapomenutá osobnost - hrabě Arnošt Antonín František z Valdštejna

Shlíží na nás sedící muž v uniformě s impozantním knírem.  U pasu drží pravicí velké péro pocházející z pokrývky hlavy, levá ruka mu spočívá na stehně. Fotograf jej zabral z mírného podhledu, což ještě znásobilo jeho přísný důstojný pohled hledící v dál.  Ateliérové pozadí je neutrální, takže vše se soustředí  na vnímání důležitosti postavení muže.  Portrétovaný muž vskutku byl významným člověkem, jedním z těch šlechticů, bez nichž by hospodářský vývoj českých zemí v 19. století nebyl tak impozantní.  Hrabě Arnošt Antonín František z Valdštejna mimo jiné roku 1859 založil Valdštejnské strojírny v Plzni, které deset let poté prodal mladému inženýrovi Emilu Škodovi. Měl slušné hospodářské zázemí, neboť kromě několika panství v Čechách měl statky v Uhrách. Na snímku je ostatně zobrazen v uniformě generála uherské jízdy a odborník by vyčetl i řády a vyznamenání, které uniformu zdobily, mj. i Řád svatého Vladimíra… Byl dědičným členem panské sněmovny, uherským magnátem.  Významně podporoval výstavbu nových komunikací, z železnic stál například u zrodu České severní dráhy. Intenzívně se zajímal o technické novinky a jednou z nich byl pohyblivý dopravní prostředek poháněný lidskou silou - bicykl. Na bicyklu, pro který se vžil název draisina, se jezdec odrážel nohama od země. A jedna nádherná draisina se dochovala na valdštejnském  zámku Kozel a podle záznamů pochází z majetku právě  Arnošta Valdštejna. Replika Valdštejnovy draisiny bývá v provozu na akcích Klubu cyklistů – turistů Český Lev Plzeň.

Psáno pro časopis Reportér Magazín.
Fotografie pochází ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímku, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje.

Wilhelm  Rupp, hrabě Arnošt z Valdštejna s pérem, kolem 1865, vizitka Wilhelm Rupp, hrabě Arnošt z Valdštejna s pérem, kolem 1865, vizitka

Seznam čtení