Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Krajkářky

Aranžovaný výjev z města krajek - Vamberku..

Snímek ukazuje skupinky žen před dřevěným selským stavením. Pět žen se věnuje  krajkářské práci, další dvě stojí ve dveřích domu a mají zjevně kompoziční cíl, neboť aranžovanou kompozici uzavírají. Stojí na vrcholku trojúhelníka, po jehož stranách sedí ženy při práci. U dveří vedle žen postává dítě, další děcko sedí na zemi v popředí. Vše působí souměrně a harmonicky. Cílem snímku nepochybně bylo aranžovat různé úkony při paličkování. Jejich detaily dnes přečte nejlépe odborník nebo  umělci, kteří se paličkování věnují  i v současnosti. Snímek je cenným historickým dokladem a možná by regionální historik přesně určil i zobrazený dům. Vše působí sice idylicky, ale jednalo se o namáhavou práci. Můžeme si o ní například přečíst i na webu ve studii Petry Mertové Domácká výroba krajek v 19. a 1. polovině 20. století na Vamberecku. 

Proč Krátký snímek vytvořil, proč mu věnoval svou námahu? Musel přece sehnat a možná i přemluvit ženy, aby mu při krajkářství pózovaly, musel domluvit prostor pro fotografování s majiteli stavení, na místo musel zajet a čekat na správné světlo a nedeštivé počasí… Podstatným důvodem a motorem jeho snažení byla zřejmě pocta této aktivitě a dále dokumentační cíl: ukázat mizející a krásné řemeslo. Že v tom všem bylo z jeho strany hodně idealismu je zřejmé. Při doložitelných snahách o praktičnost a nutnosti uživit rodinu byl Krátký idealista, který věřil ve vzdělávání pomocí obrazů. Zachovaly se ostatně jeho žádosti příslušným úřadům, které jeho ušlechtilé záměry dokládají.  Po vyřešení administrativy stran ,,castingu a lokace” -řečeno moderním jazykem- přítomné dámy úhledně rozestavil, zabavil dítka a exponoval. Vzniklo jistě několik záběrů, známy jsou tři, lišící se postojem dítěte ve dveřích a formátem. Vedle stereo komponovaný na výšku vytvořil i obdélný na skleněný negativ tehdy běžného formátu 13 x 18 cm. Přesný rok vzniku snímku neznáme, jen je jisté, že to muselo být před rokem 1901. Podle poznámky v časopise Labské proudy z 10. srpna 1901 (Labské proudy, roč. VI, 1901, č. 33 z 10. 8. 1901) vydal totiž František Krátký ,,první  trojici  barevných světlotisků z plánované série Zeměpisné obrazy” a to na úctyhodném formátu 50 x 65 cm. Vedle Chmelobraní na Rakovnicku a Odvádění chmele bylo Krajkářství ve východních Čechách. Zda na tomto svém počinu vydělal, není známo, nejspíš asi ne, protože další z této série již nevyšly… Motiv  pak ale několikrát vydával na stereopohlednicích, včetně kolorované verze. 

Psáno pro časopis Reportér Magazín.

Fotografie pochází ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímku, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje. František Krátký, Krajkářství v Potštejně, kolem 1899 František Krátký, Krajkářství v Potštejně, kolem 1899

Seznam čtení