Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Královská korunovace

Snímky z korunovace Petara I. - krále Srbů


Muž na snímku na bílém koni je král. Nejde o filmový pohádkový výjev, ale autentickou fotografii z události, který se odehrála  21. září 1904. Ten den byl  v Bělehradě v katedrále svatého archanděla Michaela korunován nový srbský král - Petar I. Korunovační průvod  a následnou vojenskou slavnost tehdy fotografoval Rudolf Bruner-Dvořák.  Snímek s králem na koni vyšel i na titulu časopisu Český svět (5. ročník, č.1).
    Petar I. - Petr vyhlíží na snímku poněkud frajersky, což zdůrazňuje cigareta, čouhající mu z úst. Povrchní pohled a rychlý úsudek mohou však často klamat. Petar I., jemuž v roce korunovace bylo šedesát, však na rozdíl od svých předchůdců nebyl vůbec typem samolibého autoritářského vladaře. V zemi respektoval  parlamentní demokracii a ústavu a Srbsko za jeho panování zažívalo velký rozkvět. Nemělo přitom lehkou pozici, zemi tížily spory hlavně s Bulharskem a mocný soused Rakousko-Uhersko. Srbsko se také významně podílelo na vytlačení Turků z Balkánu.
    Na druhém snímku z korunovačního průvodu v Bělehradu vidíme na koni krále s korunou na hlavě a jak jeho dlouhý plášť nesou uniformovaní pobočníci. Chodník a okna jsou plné zvědavců, zajímavé je, že nikdo z přihlížejících nemává, nevolá Sláva!, na lidech nejsou patrné žádné emoce.  Slavnostní výzdoba však nechybí. Z královského doprovodu je patrná zřejmá obezřetnost, muž vedoucí koně nejistě pohlíží na fotografa, i nejbližší doprovod na koních ostražitě sleduje okolí. Jen v malé nadsázce můžeme říci, že ze snímku vedle triumfu tradiční ceremonie je cítit napětí. Koneckonců předchozí královská rodina, ovšem z jiné dynastie, byla rok předtím vyvražděna. Tajné organizace a konspirace  ke tváři Srbska patřilo, stejně jako cyrilice, kterou na snímku dobře vidíme v názvech obchodů.  Korunovační snímky Rudolfa Brunera-Dvořáka jsou tak i jistým historicko- psychologickým příspěvkem ke tváři jižní Evropy.

Psáno pro časopis Reportér Magazín.
Fotografie pocházejí ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímků, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje.

Rudolf Bruner-Dvořák, srbský král Petar I. na přehlídce,  září 1904 Rudolf Bruner-Dvořák, srbský král Petar I. na přehlídce, září 1904

Seznam čtení