Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Magické boby

R. Bruner-Dvořák, Boby ve švýcarském St. Moritz, 1908

K průkopníkům fotografie sportu u nás patřil Rudolf Bruner-Dvořák. Vedle cyklistiky, tenisu a dostihů patřily k jeho častým sportovním námětům zimní sporty. A to i takové, o nichž v Čechách nebylo ani potuchy, jako byl třeba  Skijöring. Začátkem minulého století k nim patřily i závody na bobech, které měly svou premiéru právě ve švýcarském St. Moritz.  Toto proslulé místo patřilo k oblíbeným místům zimních radovánek a sjížděla se tam v zimě  aristokracie z celé Evropy, včetně následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d`Este. A nemohl  tam tudíž chybět jeho momentní fotograf.


N
a snímku bob sjíždí zatáčku, nad níž jsou patrné siluety diváků. Byl exponován v klíčovém momentu, kdy je ve středu snímku, v jehož jedné polovině tušíme v siluetách shluk diváků, v druhém je bílá plocha sněhu. Ta je graficky v kontrastu s levou polovinou, z níž bob vyjel a kde jsou diváci. Ze snímku je jasně zřejmé, že bob nemá kapotáž a že nohy bobistů jsou zcela odkryté, což z dnešního pohledu se jeví jako rizikové. Ve srovnání se současností byly  tehdejší boby určitě lehčí i posez bobistů ukazuje, že potřeby aerodynamiky se tehdy ještě moc neřešily. I když čelní fotografování nebylo z hlediska ostrosti zachycení tak náročné  a fotograf měl nepochybně záběr už předostřený a fotografoval patrně bez stativu, působí celá kompozice impozantně. Jako předem promyšlený efekt, kdy fotograf stál u výjezdu ze zatáčky, aby měl v záběru siluety diváků a naznačený její sklon. Vedle zajímavých technických aspektů, které jsou spíše technickou lahůdkou pro odborníky, je tak snímek úžasný svou kompozicí. Je zřejmé, že  pro záběr si fotograf předem vytvořil koncept a poté se celou svou bytostí soustředil na klíčový moment. Čas expozice můžeme u tohoto čelního snímku odhadnout na 1/250 sekundy, což tehdejší fotopřístroje již celkem běžně umožňovaly. Fotografovalo se i 1/1 000 sekundy. Skleněné desky,  na které byl záběr pořízen, byly tehdy ovšem nesrovnatelně méně citlivé než současné digitály a je pravděpodobné, že jejich danou citlivost uměl Rudolf Bruner-Dvořák jako profesionál zvyšovat. Ve Sbírce Scheufler se k danému snímku uchovává jak pozitiv, tak negativ formátu 13 x 18 cm. Sérii zimních snímků ze St. Moritz uveřejnil Rudolfu Bruneru-Dvořákovi časopis Český svět 12. března 1909.

Psáno pro Reportér Magazín.

Originály jsou uloženy ve Sbírce Scheufler. Jakákoliv manipulace se snímkem, včetně stažení, je možná jen po souhlasu majitele a uvedení zdroje.

R. Bruner-Dvořák, Boby ve švýcarském St. Moritz, 1908 R. Bruner-Dvořák, Boby ve švýcarském St. Moritz, 1908

Seznam čtení