Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Náš císař na manévrech

Poslední manévry, kterých se císař František Josef I. osobně účastnil, se konaly u Velkého Meziříčí v září 1909.

Na první pohled výjev nemusí zaujmout - někdo uniformovaný se chystá sednout na koně. Asi to bude někdo významnější, když jemu a koni asistují další dvě osoby, napadne dále laika.  Tím mužem chystajícím se vhupnout do sedla je však sám císař František Josef I. Bylo to na manévrech u Velkého Meziříčí, konaných 8. - 11. září 1909. A tento úkon císař zvládl jak vidno ještě ve svých 79 letech; narodil se 1830. Pro císaře to však bylo naposledy, kdy osobně dohlížel na průběh vojenského cvičení. Manévry měly přesný scénář a jejich významnou součástí byly zkoušky různých technických novinek, od jízdních kol  a pozorovacích balónů v devadesátých letech, automobilů poprvé v roce 1901, přes kulomety v roce 1905 a letadla v roce 1913. Na snímku císaře s koněm se však jakoby zastavil čas, žádné technické novoty na obrázku nejsou patrné. Zdálo by se, že místní  přítomnost vojska notně obtěžovala.  Manévry však byly pro hostitele a okolí měst, okolo nichž se konaly, celkem vítanou událostí, neboť bývaly mnohdy  spojeny  s modernizací například silnic a mnohým místním načas poskytly práci. Hodnocení každé události vždy bývá složitěiší.
    Takřka každoroční fotografování na vojenských manévrech bylo součástí práce fotografa Rudolfa Brunera-Dvořáka od počátku devadesátých let 19. století. Bez nadsázky možno hovořit o stovkách záběrů na skleněných deskách obvyklé velikosti 18 x 24 cm. Na manévrech u Totisu v Uhrách fotografoval Rudolf Bruner - Dvořák v polovině září 1897 poprvé také německého císaře Viléma II. Ten byl hostem i císařských manévrů u Velkého Meziříčí, kde ho několikrát Rudolf Bruner-Dvořák spolu s císařem a následníkem trůnu Františkem Ferdinandem d`Este fotografoval. Na manévrech se pro fotografy většinou oficiálně nepózovalo, fotograf  byl odkázán na vytváření momentek. Rudolf Bruner-Dvořák s oblibou fotografoval  zákulisí akcí a tento rys tvorby uplatňoval i při fotografování významných osobností, kde se k momentkám snažil dostat nějakou zajímavou souvislost. Fotografovi bylo bližší vytvořit záběr císaře chystajícího se usednout do sedla, než snímek, kdy císař vítězně pózuje  na koni.  I takové samozřejmě Rudolf Bruner-Dvořák vytvořil, ty byly také publikovány, u mnohých snímků však vzniká pocit, že si je fotograf dělal jen tak pro sebe.

Psáno pro časopis Reportér Magazín.
Fotografie pochází ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímku, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje.

Rudolf Bruner-Dvořák: císař na manévrech u Velkého Meziříčí v září 1909 Rudolf Bruner-Dvořák: císař na manévrech u Velkého Meziříčí v září 1909

Seznam čtení