Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Omnibus

Nástup do omnibusu kolem roku 1869.

Ke čtení snímku bychom mohli  použít imaginární stroj času, ktereý by nás přenesl do Francie třeba roku  1869. ,,Jsme komplet!”, hlásí průvodčí omnibusu, když dopomohl dámě nastoupit. Omnibus byl tažen koňmi, ale ty už fotograf do svého výjevu nevměstnal. Aby jej vytvořil, zaměstnal herce, pronajal omnibus, z vybavení ateliéru si vzal dvě zahradní lampy, balustrádu a židličky. Po podlaze ateliéru poházel seno. Rekvizity a herce  umístil před malované pozadí s nárožním domem, stromem a parkem a iluze exteriéru byla hotová. Hlavní část výjevu se nachází ve zlatém řezu, kde zaměstnanec přepravní firmy pomáhá dámě. Fotograf k naznačení obtížnosti nástupu si dokonce pomohl pohybovým rozostřením a zaranžoval mužovu ruku poblíž zadnice dámy a jeho upřený pohled na její prádlo. Předmětem snímku tak možná  byla karikatura ,,hromadné přepravy cestujících”. Z okének zvědavě pokukují  další ženy. Je mimochodem zajímavé, že omnibus je uvnitř kompletně osazen dámskými cestujícími. Pánové jsou asi na střeše.  Co znamenají čísla na tabuli v nástupní části omnibusu by možná věděl odborník na historii silniční dopravy, každopádně počet cestujících  to jistě nenaznačuje; tolik lidí by se do vozu dovnitř a na střechu nevešlo. Kam to pojede  také není jasné, je jen zřetelný nápis ,,Stafl”, čili Stanoviště. Kvůli vyvážení kompozice do levého rohu fotograf umístil dvojici: dívku, která  se sklopenýma očima sleduje gesta muže v uniformě. Na hlavě má tato dívka poněkud zvláštní pokrývku, kterou ani na originální stereofotografii nejsme schopni identifikovat, neboť  klobouk vypadá spíše jako patrový dort. ,,Hustota informací” fotografického obrazu samozřejmě i v předdigitální době měla své limity dané tehdy zrnem, zpracováním, velikostí a typem fotopapíru. Originál jednoho snímku stereoskopické dvojice má zde velikost 66 x 63 mm a podmalbu, aby obrázek byl na průhled barevný. Podmalba je provedena akvarelem, což výjev sice znejasňuje, ale zároveň zvýrazňuje pocit iluze při prostorovém vnímání. Ve fotografii tehdy i dnes šlo často o vytváření iluzí, třeba o dálkách a cestování. 

 

Psáno pro časopis Reportér Magazín.

Fotografie pochází ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímku, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje. 


Neznámý autor, Nástup do omnibusu, kolem 1869, polovina stereofotografie Neznámý autor, Nástup do omnibusu, kolem 1869, polovina stereofotografie

Seznam čtení