Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Oslík v Karlových Varech

Jak se jezdilo v lázních

Malé spřežení tažené oslíkem se mohlo pohybovat kdekoli. Že tomu bylo právě v Karlových Varech, prozrazuje popiska pod snímkem. Ten je nalepený v albu nadepsaném Böhmen. VIII. Bäder. Pracovní album pocházejí z archivu fotografa Františka Fridricha obsahuje nalepené vizitkové kopie záběrů z lázní a okolí. František Fridrich byl nejsvětovější z českých fotografů předminulého století, obchody s jeho snímky nalezneme vskutku po celém světě. V lázních fotografoval velmi rád a v Karlových Varech vytvořil vůbec největší počet svých záběrů.  Na druhém místě co do četnosti záběrů byla Praha, na třetím Teplice, tehdy také lázně známé po celé Evrppě.
    Na Fridrichových karlovarských snímcích vnímáme atmosféru pohody lázeňského života s promenádními koncerty, vyjížďkami, posezením a občerstvením v nejrůznějším prostředí od luxusních prostor po lesní hospůdky. Podobně jako v Praze  byl Fridrich v lázeňských městech zaměřen na architekturu a u krajinářsky pojatých motivů  můžeme shledat obdobu se starými  rytinami. Na mnoha snímcích ale nacházíme charakteristický detail, který záběrům dává podivuhodnou atmosféru. Jako na tomto snímku jsme plasticky vtaženi  do děje. Byl jasný sluneční den, což prozrazují ostré stíny. Ty zde velmi pomáhají plasticitě motivu, bez stínů by nebyl obrázek tak barvitý.  Můžeme usuzovat, že fotografie vznikla v pozdním letním odpoledni. Bylo teplo a léto, čemuž nasvědčuje letní oblečení sedící holčičky. Konkrétní místo se z výřezu skutečnosti asi nezjistí, pokud se nenajde třeba nějaká zpráva a reklama  na tento osobitý povoz.

Psáno pro časopis Reportér Magazín.
Fotografie pochází ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímku, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje.

František Fridrich:  projížďka v Karlových Varech, kolem 187, vizitkový formát František Fridrich: projížďka v Karlových Varech, kolem 187, vizitkový formát

Seznam čtení