Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Otec tažený dcerami

Victor Angerer, Vídeň: František hrabě Clam-Gallas a dcery Christiane, Eleonora, Edina a Gabriela, kolem roku 1895

Otec hodlá své dcery držet pěkně na uzdě. A jestliže nebudou cválat podle něho, nebude váhat použít biče... I takto prvoplánově můžeme číst tento poněkud výstřední snímek, který může vést k různým i hrůzným úvahám. Především  však musíme aranžovaný výjev vnímat  v dobovém kontextu. 

V prvních desetiletích fotografie  bylo vskutku zvykem, aby otec rozhodovoval o budoucnosti svých dcer,  i za koho se provdají. Že na city často nezbývalo místo, se píše  v mnoha románech. I snaha žen studovat, účastnit se věcí veřejných, to vše naráželo na bariéry machistické společnosti. Kdyby muž v ruce nedržel bič, mohli bychom snímek vnímat úplně naopak, například tak, že otec bude vláčen čtyřspřežím dcer.  I takové osudy literatura zaznamenala.  Bič na snímku vskutku může být jen pro formu, aby se demonstrovalo zdání autority. Je v humorné nadsázce. A nejspíš šlo o jakousi sebeironii. Ideu snímku si jistě nevymyslel fotograf, přišel s ní patrně sám objednatel zakázky, samotný František hrabě Clam-Gallas. Poslední mužský potomek z rodu Clam-Gallasů, narozený v létě roku 1854 na libereckém zámku, měl dcer sedm. A syna žádného... Nebylo jednoduché se vypožádat s faktem, že nemá mužského dědice, který - jak bylo zvykem - by dál rozmnožoval odkazy předků. Na snímku jsou nejspíš nejstarší z dcer - Christiana, Eleonora, Edina a Gabriela.

Podle všeho byl  František hrabě Clam-Gallas nejen láskyplný otec, ale i osvícený muž, který zděděný rozsáhlý majetek spravoval velmi zodpovědně.   Byl velký  milovník lesů a Jizerských hor. Chápal potřeby nové doby, byl sportovně  založený, patřil k prvním motoristům u nás. 

Od inscenace snímku nás dělí 140 let a zobrazený výjev, jakkoli se nám může zdát drsný, nenese žádné  hlubokomyslné poselství, nejde  o vzkaz do budoucnosti, jen o žert, o snahu být vtipný.  Podvědomí v tom aranžmá asi působilo, ale spíše tak, že se otec cítil  být ve vleku dcer. Protože je velmi miloval a patrně i rozmazloval. Někdy ovšem i snaha o vtip může být pro původce vtipu někým vnímána negativně, zejména když se odhlédne od souvislostí jeho vzniku. 

Psáno pro Reportér Magazín.

Originál  pochází ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímku, včetně stažení, je možné jen po souhlasu majitele a uvedení zdroje.

Victor Angerer, Vídeň: František hrabě Clam-Gallas a dcery Christiana, Eleonora, Edina a Gabriela, kolem 1895 Victor Angerer, Vídeň: František hrabě Clam-Gallas a dcery Christiana, Eleonora, Edina a Gabriela, kolem 1895

Seznam čtení