Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Parník Praha -slavná první jízda

Parník a Štěchovice 26. 8. 1865,

Slavný pražský fotograf Jindřich Eckert pořídil u Štěchovic snímek slavnostní první jízdy parníku Praha / Prag. Jízda zahájila dějiny „Pražské společnosti pro paroplavbu na řece Vltavě“ , založené 25. dubna 1865, kdy valná hromada odsouhlasila Stanovy společnosti i její název. 

Podrobné prohlížení snímku přináší fascinující zážitek, proto připojujeme ještě detail. Především je jasné, že osazenstvo lodi  pózovalo fotografovi, že vedle plavby i fotografování bylo zážitek, vskutku zvěčnění pro časy budoucí… Všichni jsou slavnostně oděni, dámy v bílých róbách, mnozí pánové v cylindrech, významný muž na horní palubě salutuje. ,,Muži nahoře”  budou zřejmě ti, kteří se o pořízení lodi nejvíce zasloužili. Mezi nimi možná stál i František Dittrich, první předseda společnosti.  Pořízení lodi, na níž bylo vydáno 200 akcií po 200 zlatých,  bylo totiž chápáno jako vlastenecký čin. Parník nekotví, ale pluje, což ukazuje vlny na přídi, jimž možná trochu fotograf pomohl. Na zádi zaujme vlajka, kde je zřejmě nápis NA ZDAR. Jméno lodi bylo v části nad kolesem, na pravoboku, který vidíme,  německy, na levoboku česky. Nicméně vlaječka má zdá se jen nápis český… Loď je plně obsazena a ozdobena. Slavnostního vítání lodi ve Štěchovicích se účastnili  i domorodci, z nichž mnozí byli v krojích. Byl to zážitek…

O dojmu z plavby si Češi následující den mohli počíst v Národních listech. Mimo jiné se tam opsalo o fotografování. ,,Když loď i s cestovateli byla ze břehu fotografována, nastoupila se as o půl třetí plavba zpáteční a beze všech závad a úrazů, ačkoliv paroloď musila vyhýbati se četným lodí a vorům, přistáli jsme o tři čtvrti na pět zase u Doubkovy cihelny. Kapitánu lodi, jakož i kormidelníku i plavcům co námořníci v modrých šatech a širokých slaměných kloboucích oděným, slušno vzdáti úplně uznání za jejich obezřelost. Netřeba nám vytrvalé snaze vlasteneckých podnikatelův této paroplavby projevovati zvláštní přání, neb jsme pevně přesvědčeni, že zítřejším dnem začne nepřetržitá řada nejzajímavějších výletů na Závišť a na Zbraslav, kamž prozatím jen loď bude plouti, aby se plavba několikrát denně mohla vykonat a co nejvíce obecenstva v paroplavbě účastnit.”

Eckert zcela jistě pořídil snímek na velký formát negativu, z něhož se dělaly reprezentativní kopie k zavěšení na zeď.  Malý snímek vizitkového formátu byl určen k zasunutí do alba na památku, přičemž svým způsobem to byla zároveň reklama fotografa i celé akce.  Tento snímek Eckert pořídil jako ještě ne příliš známý fotograf, ateliér na Malé Straně měl teprve dva roky a  ještě ani neměl kartony se jménem své firmy a medailemi, které se tam později v hojném počtu vyskytovaly. Na této vizitce je jen vzadu skromné Eckertovo razítko.  

Psáno pro Reportér Magazín.

Originál pochází ze Sbírky Scheufler. Jakákolivc manipulace se  snímkem, včetně stažení, je možná jen po souhlasu majitele a uvedení zdroje. 


Jindřich Eckert,   parník Praha / Prag ve Štěchovicích 26. srpna 1865, vizitka Jindřich Eckert, parník Praha / Prag ve Štěchovicích 26. srpna 1865, vizitka

Seznam čtení