Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Pocta Palackému

Živý obraz v Národním divadle

Klíčové místo ve výjevu má královská koruna zářící jako slunce, z něhož vycházejí mocné paprsky. Legendární svatováclavská koruna ozařuje lid. Podle palcátu v pravici a pásky přes oko se pozná vojevůdce Jana Žižka, postava s rukou na srdci v postojí z Brožíkova obrazu ukazuje na Jana Husa.  V levé části výjevu jasně převládají muži, nicméně nad nimi ve věšteckém postoji ve světlé říze dominuje česká Sibylla, tedy  kněžna Libuše. V pokleku, v tmavém, v centrální části obrazu, je další žena, představující populární královnu Johanu z Rožmitálu. Kde se však mezi lidem nachází její manžel, Jiří z Poděbrad,  z obrazů známý svým mohutným černým knírem, není zřejmé.  Každá z postav má své jméno a význam, nic na živém obrazu nebylo ponecháno náhodě. Vzdělanější předkové si v obrazu mohli číst jak otevřené knize. Ideovou podstatou díla bylo vzdání pocty Františku Palackému ke stému výročí jeho narození.  Živý obraz byl realizován na scéně Národního divadla 18. června 1898 s herečkami a herci přední české scény Františkem Adolfem Šubertem. ,,Při osvětleni večerním” jej fotografoval Jan Mulač, což si můžeme přečíst ve Světozoru z 1. července 1898 (s. 394). Současně byl tehdy reprodukován ještě další aktuální živý obraz pořízený o den později a  související též s Palackého výročím a to ,,Královská  Praha vítá své  slovanské hosti”. Slavnosti pořádané v Praze v červnu 1898 k stému výročí narození  Palackého měly povahu politické manifestace, která účastí zástupců Petrohradské a Moskevské univerzity a delegátů slovanských skupin z Rakousko-Uherska získávala panslavistický a protiněmecký podtext.  Řečníci tehdy sice prohlašovali  věrnost panovnickému habsburskému domu, současně však někteří vyzývali k jednotě všech Slovanů ,,proti utlačovatelům". Jistý ruský generál v srbské armádě tehdy dokonce otevřeně označil Němce za nepřítele Slovanů.
    Palacký v obrazu je mocně ozářen, takže jeho individuální rysy nejsou zřejmé. Je v nadživotní velikosti a evidentně jde o sochu. V bílých řízách tam jsou další ženy - Sláva a Múzy. Z ideového hlediska je zvlášť zajímavé, že pod postavou Palackého se vypíná císař Karel IV. Nestojí tedy mezi ostatním lidem, ale je k nim vstřícně obrácen. Postavy z minulosti zjevně tedy vzdávají  poctu vedle Palackého i jemu. Poblíž Karla IV. bude jedna z jeho čtyř žen a erb s vyobrazením českého lva. Vše v obrazu má svou logiku a význam. Připadá to složité? Ve své době vše zapadalo, vše bylo didakticky názorné a zřejmé. To jen potomci o dalších sto let  později  se začali topit v konspiračních teoriích a ve složitosti jevů a stavů. A někteří získali vcelku  oprávněný pocit, že naše civilizace zhasne na přebujelou a od jistého momentu neovladatelnou složitost. Uvidíme.

Psáno pro časopis Reportér Magazín.
Fotografie pochází ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímku, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje.

Jan Mulač, Živý obraz jako pocta stoletých narozenin Františka Palackého, Národní divadlo 18. 6. 1898 Jan Mulač, Živý obraz jako pocta stoletých narozenin Františka Palackého, Národní divadlo 18. 6. 1898

Seznam čtení