Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Pražské dívky v aktu

Autor tohoto snímku, halící se pod značku Praga Phot, zůstává zatím tajemný.

Snímek dvojice nahých dívek prozrazuje zkušeného fotografa. Záběr vznikl v ateliéru, který byl vybaven kvalitním malovaným pozadím. Kdo ho asi namaloval?  Aranžmá z autentických přírodních materiálů s trávou, kytkou a nějakými šutříky je provedené citlivě a zajímavě, vše vypadá ,,jako z přírody”, což nepochybně bylo fotografovým záměrem.  Světlo v ateliéru proniká přes sklo a je patrně korigované nějakými závěsy ve stropě a odraznými plochami. Evidentně nešlo o svícení elektřinou nějakými stálými světly, v tom je snímek pořízen konzervativně. Doba jeho vzniku se těžko odhaduje, účes dam není jednoznačně časově zařaditelný, těla jsou věčná… Využití drapérie je však spíše konzervativní prvek, nejde o snímek moderny nebo fotografa, který se k ní chtěl svým projevem přiblížit. Vše působí trochu jako ,,mimo čas a mimo prostor”. Autor snímku byl zřejmě profesionál, retuše pokožky  jsou provedené profesionálně citlivě a bezchybně, vše ve svém žánru je v podstatě mistrné, byť, jak podotknuto, poněkud konzervativní. A jistěže ve svém vyznění roztomile naivní. Ale takové jsou i přemnohé akty současné. Kdo byl onen tajemný fotograf, vypouštějící do světa své akty označené ,,Praga Phot” zatím nevíme. Pokud jde o dobu vzniku snímku, odhaduji, že fotografie ve velikosti pohlednice byla distribuována počátkem  20. let 20. století, i když vlastní ,,sejmutí”  mohlo vzniknout těsně před Velkou válkou. Někdy v době, kdy Stanislav Kostka Neumann psal svou Knihu lesů, vod a strání, která stejně jako snímek koresponduje s pocitem Ve jménu života i radosti i krásy… Mimochodem, je bizarní, že signatura snímku nápadně koresponduje se známou značkou Praga, vzniklou roku 1909.

Psáno pro časopis Reportér Magazín.

Fotografie pochází ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímku, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje. 

Signováno PragaPhot, dvojice dívek v ateliéru, 1912 - 1922 Signováno PragaPhot, dvojice dívek v ateliéru, 1912 - 1922

Seznam čtení