Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Prvomájový průvod v Praze roku 1918

Cyklisté na výletě, nebo politická manifestace? Nebo obojí?

Byl to zvláštní průvod. Fotograf jej zachytil ve čtvrtek 1. máje 1918 na pražské křižovatce Můstek.  A na hodinách vidíme i přesný čas: třičtvrtě na deset dopoledne. Tři pánové včele nesou transparent  s výmluvným heslem Socialistický národ. Okolo nich a za nimi jsou skoro samí  cyklisté, takže může vzniknout dojem, že šlo o výlet velocipedistů, kteří si jen trojicí s transparentem chtěli zjednat prostor pro svou další jízdu. Významné místo na snímku zaujímají ženy, tvořící za transparentem souvislou řadu. Fotograf zachytil průvod nikoli v pohybu, ale v klidu, takže se zdá, že průvod zastavil právě kvůli fotografovi. Vnímáme  ,,fotografovu moc” zastavil dav, aby mohl provést  ,,zvěčnění”. ( O okolnostech zastavení průvodu můžeme jen spekulovat.  Průvod totiž nesměřoval do ulice Na příkopě, kam je čelo na snímku nasměrováno, ale na Ferdinandku, dnešní Národní  třídu. Trasu průvodu dokládá nejen dobový tisk, ale i dochovaný sedminutový filmový dokument. Vypadá to,  že se čelo davu obrátilo jen kvůli fotografovi, aby slunce nešlo fotoaparátu do objektivu, což by komplikovalo až znehodnocovalo záběr.  Fotograf zkrátka potřeboval dav natočit, nejlépe právě takto... Každopádně průvod se před fotogafem opravdu zastavil, jak vidíme, a lidé stojí a čekají... Moc a síla fotografa!  A fotografie. 

V trase průvodu mělo významnou ideovou roli Národní divadlo, kde průvod uvítaly fanfáry z Libuše. Ostatně Národní divadlo a s ní spojené oslavy padesátého výročí položení základního kamene k divadlu nabyly o dva týdny později výrazně politického charakteru. Vpodstatě významnějšího, než onen prvomájový průvod slavený v letech Velké války poprvé. A státní moc na oslavy Národního divadla reagovala podstatně nevraživěji než na onen prvomájový den. A na rozdíl od 1. máje stáli u těchto politicky velmi významných oslav ve dnech 16.–18. května 1918 sociální demokraté a národní socialisté cudně mimo. 

Proč byl a je slaven 1. máj je všeobecně známo. Snímek není barevný, takže nepoznáváme, kdo má rudé karafiáty sociálních demokratů a  červenobílé karafiáty českých socialistů, kteří tehdy kráčeli svorně pospolu. U některých je vskutku výzdoba stranické příslušnosti naznačena. Postava uprostřed má pásku ,,Pořadatel” a je až roztomilé, že tato páska je písmem vzhůru... Píše se, že průvod Václavským náměstím měl na sto tisíc účastníků. Ony oslavy o 16 dnů později již zase méně... Můžeme rozvíjet úvahu, nakolik jsou Češi ,,Socialistický národ”... Jak známo, cílem socialismu bylo dosažení ideálů rovnosti, spravedlnosti a mezilidské solidarity cestou sociální reformy nebo revolucí. Takhle nějak si to lidé s bicykly v čele průvodu asi mysleli. 

Psáno pro Reportér Magazín. 

Originál snímku pochází ze Sbírky Scheufler a jakékoliv jeho šíření včetně stažení je možné jen po souhlasu majitele a uvedení zdroje. 

Neznámý autor, prvomájový průvod v Praze v roce 1918. Neznámý autor, prvomájový průvod v Praze v roce 1918.

Seznam čtení