Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Sucho a Labe

Obrazový důkaz, že sucha v minulosti u nás byla již před érou globálního oteplování.

Říčka na snímku je Labe a hrad v pozadí je Střekov. Nejextrémnější sucha v českých zemích ve 20. století byla v letech 1904,  1911, 1921, 1947, 1953 a 1959. V roce 1904 sucho dle měření vodoměrné stanice v Děčíně  trvalo od  8. června do 11. listopadu s malou přestávkou osmi dnů. Je zajímavé, že ten rok již v lednu byly velmi kolísavé teploty a v únoru a březnu se prý vyskytly v Čechách dokonce celkem tři povodňové situace. Řečeno dnešním jazykem, bylo extrémní počasí. Extrémy se projevovaly i přívalovými dešti. První jarní bouřka byla v Praze již v neděli 17. dubna. Jak napsaly následující den noviny: ,,Byla velmi prudká, krupobitím, blesky a lijavcem provázená a způsobila mnoho škody”

Vody v Labi během suchého léta roku 1904 ubývalo a muž na snímku mohl možná z jednoho břehu na druhý přeskákat po kamenech, aniž by si smočil nohu.  Pro fotografa představoval vítanou stafáž, která stereozáběru dala první kompoziční plán. Tím druhým je kus kamenitého řečiště a třetím  Střekov na impozantní skále. Ostré letní slunce možná zmátlo i fotografa, který v rozporu s klasickými poučkami svůj záběr pořídil někdy kolem poledne. Že slunce bylo přímo nad hlavou, vidíme podle stínů v obličeji. Díky ostrému svitu je dochovaný stereonegativ také velmi kontrastní a má omezenou tonální škálu. 

Náš druhý snímek na téma ,,Labe a sucho” ukazuje slavnostně  oblečené hudebníky, jak koncertují s vyhrnutými nohavicemi uprostřed řeky u Dolního Žlebu. Vraceli se prý z pohřbu z Labské Stráně a o důvodu jejich koncertu ve vodě se můžeme jen dohadovat. Z dnešního pohledu mohlo jít o recesi, z dobového mohlo jít třeba o vyjádření obav nad suchem, které přinášelo hlad a muzika měla přivolávat déšť… Možná, třeba, nevíme… Bizarní snímek pořídil (a možná i inicioval)  dolnožlebský farář P. Franz Fischer, který byl významný amatérský fotograf Děčínska a Českého Švýcarska. A také místopředseda Spolku amatérských fotografů pro Děčín - Podmokly. Jeho pozůstalost byla po roce 1945 zničena, nicméně jeho záběry nalezneme roztroušené po různých sbírkách i farních kronikách. Ve Sbírce Scheufler se dochoval nesignovaný diapozitiv, autor byl určen porovnáním s pozitivem ve sbírce děčínského archivu zásluhou tamního archiváře Petra Jozy.

Psáno pro Reportér Magazín.

Originály pocházejí ze Sbírky Scheufler. Jakákolivc manipulace se  snímky, včetně stažení, je možná jen po souhlasu majitele a uvedení zdroje. 


František Krátký, Labe u Střekova, srpen 1904, polovina stereosnímku František Krátký, Labe u Střekova, srpen 1904, polovina stereosnímku

Seznam čtení