Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Tajemný cestovatel

Autoportrét před horou Nantsana v Japonsku

Muž známý jako cestovatel Enrique Stanko Vráz je figurou spojenou s mnoha tajemstvími. Nejsou s jistotou známy ani základní fakta: Kdy a kde se narodil a  kdo byli jeho rodiče. Možná byl plodem lásky ruského diplomata v Osmanské říši a Češky a vskutku se narodil 18. dubna 1860  na severu Bulharska ve městě Veliko Tărnovo. A jaké bylo jeho pravé jméno, neboť to známé je pseudonym? Zachoval po sobě mnoho fotografií, řadu jich nalezneme i v jeho knihách,  ale u všech není jisté, co fotografoval on a co jiní, od nichž snímky koupil.  Autorem tohoto snímku byl každopádně Vráz. Nebyl jím František Krátký, který snímek šířil a který je tam  jak vidíme podepsán. Možná, že první kontakt Vráze s Krátkým proběhl na přelomu let 1894 - 1895, kdy Vráz přijel do Prahy s cesty rovníkovou Amerikou, ale Krátkým signované snímky jsou až  z Vrázovy další cesty. Krátký každopádně pořizoval cestovateli z jeho negativů diapozitivy pro přednášky a nepochybně po vzájemné dohodě jeho záběry prodával. Z obchodně právního hlediska je označoval svou firmou. V letech 1900-1901 měl Vráz dokonce s Krátkým spor, že na snímcích z Číny, Japonska, Nové Guinee, Bornea a Siamu není vyznačeno jeho autorství. Spor ale skončil  v Krátkého prospěch. Šlo zřejmě o první autorskoprávní spor v historii české fotografie, o němž se psalo. Vztahy mezi oběma muži se nicméně urovnaly a udržovaly spolu písemný styk i poté, kdy Vráz, mající americké občanství, žil trvale v Praze.
   Vráz se poměrně často a rád fotografoval před nějakou památkou. Činil tak samospouští, nebo někoho o stisk spouště požádal. Snímek primárně představoval důkaz ve smyslu: Já jsem tam byl a toto jsem viděl. A obrazový  důkaz obsahoval i rovinu osobní upomínky. A kvůli ní vznikají miliony snímků pomocí selfi tyčky v současnosti. Změnila se jen technika pořízení, smysl zůstává stejný.

Psáno pro časopis Reportér Magazín.
Fotografie pochází ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímku, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje.


 E. S. Vráz: autoportrét před horou Nantsana v Japonsku,  1896, polovina stereofotografie šířené F. Krátkým E. S. Vráz: autoportrét před horou Nantsana v Japonsku, 1896, polovina stereofotografie šířené F. Krátkým

Seznam čtení