Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Vánoce s novým gramofonem

J. Fibinger: Vánoce s novým gramofonem, kolem 1905

Fotografie bývá nejen upomínkou, ale i jistým poselstvím. Jak číst tento snímek? Budeme spekulovat. V ideovém středu a jako nejnápadnější předmět  je gramofon, patrně nový dárek a pýcha celé rodiny jako odraz jejího smyslu pro nové vynálezy a pokrok. Nad gramofonem, téměř na pozadí, je, jak se říkalo, ,,hlava rodiny”.  Do něho  celá pyramidální kompozice vyúsťuje, nad ním a za ním již mimo hloubku ostrosti jsou jen dva svaté  obrázky.  Po stranách rodinné pyramídy jsou dva synové a pod nimi jejich manželky s dětmi. Nejmladší je s panenkou. Manželský pár vpravo od pohledu,  tedy ve zlatém řezu,  je patrně považován za významnější, než pár druhý, protože má syna. Ale otec dcery má zase bližší vztah ke gramofonu, protože se jej dotýká. On byl možná jeho kupcem a gestem svůj význam naznačuje. Vánoční stromek, u jehož příležitosti byl snímek vytvořen, je v záběru zcela mimochodem, působí spíše jako kompoziční  dekorace. Nejde o nijak bohatou rodinu. Možná všichni spolu žili v jednom domě, což může naznačovat stejnorodé oblečení různě starých děvčátek (pokud nejsou sestry). Profesionální fotograf, který k realizaci zakázky zavítal do bytu, musel být obeznámen s významem jeho členů a podle něho  dotyčné uspořádal. Svítil zřejmě magnésiovým bleskem, který zazářil z výšky na levé straně. Blesk také způsobil lesk na skříni a stíny. Všichni hledí vážně  do objektivu, doslova ustrnuli v pohledu do věčnosti. I proto fotografové říkali svému úkonu ,,zvěčnění”, doslova vytvoření obrazového poselství pro věčnost. Na věčné časy měl snímek ležet ve fotografickém albu, rodové galerii, jako doklad kontinuity a stoupajícího společenského uplatnění příslušníků  rodu.  S klesajícím významem párové rodiny v současnosti se toto vědomí kontinuity a sounáležitosti s předky vytrácí. Rodová fotoalba jako fetiš se snímky výjimečných rodinných událostí, prohlížených většinou při mimořádných příležitostech a se slavnostním pocitem, nahrazují v současnosti momentální zážitkové fotografie visící někde v prostoru ve formě dat a přístupné všem ,,přátelům”.

Originál je ve Sbírce Scheufler. Každé jeho užití, včetně stažení, je možné jen po souhlasu majitele a uvedení zdroje.

J. Fibinger: Vánoce s novým gramofonem, kolem 1905 J. Fibinger: Vánoce s novým gramofonem, kolem 1905

Seznam čtení