Dějiny fotografie prostřednictvím čtení konkrétních zajímavých snímků. Od září 2014 též na http://reportermagazin.cz, seriál Tajemství historické fotografie.

Vyhnání z ráje

Vyhnání z ráje v podání divadelních ochotníků z Hořic na Šumavě.

Kolem dokumentace pašijí, hraných na obou stranách Šumavy více než stovku let, bádaly generace badatelů, neboť hořické pašije zfilmované  roku 1897 jsou prvním hraným filmem na našem území. Základní výzkum o něm provedl a v roce 1977 publikoval filmový historik Zdeněk Štábla. Filmový záznam tehdy provedla americká společnost, snímek byl promítán v USA a jeho premiéra proběhla ve Filadelfii  22. listopadu 1897. Náš snímek je však novější a zachycuje dopolední část představení, v níž byly výjevy z knihy Genesis. Až odpolední představení, po přestávce na oběd, bylo tématem vlastních pašijí, tedy výjevů z posledních dnů života Ježíše, které zahrnuje i vlastní film. I když u sousedů za hranicemi jsou známější pašijové hry v Oberammergau a Brixleggu, staly se pašijové hry v Hořicích rovněž velmi populární. Zejména poté, co 25. června 1893 byla v Hořicích otevřena nová divadelní budova s kulisami a místem pro 2000 diváků. Do Velké války bylo sehráno jedenáct ročníků, před druhou světovou válkou pak dalších pět. Po roce 1948 s vítěznou dělnickou třídou divadelní budova sloužila jako ovčín a sklad slámy a v roce 1966 byly zbytky objektu spolu s blízkým poutním kostelíkem definitivně zničeny.

  Určit děj snímku je zjevné. Můžem jej také srovnat s obrazově totožnou pohlednicí, na níž je část  německého textu k výjevu s oním: ,,V potu své tváře budeš jíst chléb…”, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“  Až naturalisticky vnímáme, že Adam působí ustaraně, neboť si uvědomuje, že bude muset těžce pracovat. A ona a on uslyšeli od Hospodina další nabádavá slova, stačí si to v knize knih  přečíst, včetně toho: ,,…budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“ Eva  nijak významně nereaguje,  je jakoby zahloubaná do sebe a nejspíš se už těší na potomka, neboť vyhnání z ráje u ní nastartovalo příslušné biorytmy. Oba  jsou již oděni a jsou zachyceni v okamžiku vyhnání z Edenu, k němuž cesta ke Stromu života bude střežena cherubem s plameným mečem. Cesta lidstva započala a fotograf ji ve hře zachytil.  

Psáno pro časopis Reportér Magazín.

Fotografie pochází ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv užití snímku, včetně stažení, je možné pouze po souhlasu majitele a uvedení zdroje. 

Josef Seidel, Vyhnání z ráje při představení pašijí v Hořicích, 1912 Josef Seidel, Vyhnání z ráje při představení pašijí v Hořicích, 1912

Seznam čtení