Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

03. První podrobná zpráva o daguerrotypii

8. března - v České včele, příloze Pražských novin, byla uveřejněna první podrobná zpráva o daguerrotypii z pera českého autora - MUDr. Václava Staňka (1804-1871)

- Pražské noviny, Česká wčela, 8.3.1839