Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

08. První vystavená daguerrotypie

18. října - Bohemia uveřejnila v rubrice Telegraph von Prag zprávu o vystavování daguerrotypií v pražském knihkupectví Borrosch und André. Bylo to poprvé, co daguerrotypie byla v českých zemích představena na veřejnosti. Jednalo se zřejmě o snímky Carla Gropia z Berlína.