Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

09. Vystavení Daguerrovy daguerrotypie v Praze

25. října - Bohemia uveřejnila v rubrice Telegraph von Prag zprávu o vystavování Daguerrova obrazu v knihkupectví Gottlieb Haase Söhne. Jednalo se patrně o snímek chrámu La Madeleine v Paříži.