Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

01. První zpráva o daguerrotypii

27. ledna - v německy psaných novinách Bohemia byla uveřejněna zpráva o Daguerrově vynálezu, první zpráva o dagurerrotypii publikovaná v novinách vydávaných v českých zemích. Daguerrotypie tehdy ještě neměla své jméno a okolnosti vzniku obrazu a jejího nosiče byly nejasné.

- Bohemia, 27. 1. 1839 (Národní knihovna)