Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

04. Daguerrotypista Josef Weninger v Praze

7.září - 12. listopadu - v Praze v hotelu U modré hvězdy působil jako daguerrotypista Josef Weninger, akademický malíř z Vídně. Byl patrně prvním cestujícím daguerrotypistou v Čechách, který z Prahy pokračoval dále na sever a nakonec se usadil až v Petrohradě (1850). Na svých zastaveních po území Polska psal tento kočovný daguerrotypista důsledně „aus Prag“. O malíři J. Weningrovi z Vídně psala Bohemia 14. 9.1841.

- Bohemia XIV, 1841, č. 111, s. 4.