Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

05. První stálý fotoateliér v českých zemích

1. října - Wilhem Horn (1809-1891) otevřel daguerrotypický ateliér na Koňském trhu v Praze, který můžeme označit za první trvale působící fotografický podnik v českých zemích.