Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

04. Publikace s litografiemi podle daguerrotypií

V Karlových Varech vydali bratří Franieckové publikaci Guide des étranger á Carlsbad et dans ses environs, která je jediným známým příkladem využití daguerrotypie pro ilustraci knihy, vydané v Čechách. Průvodce je doplněn 9 litografickými vedutami, z nichž u dvou je výslovně vytištěno: Nach Daguerreotyp (Tereziánský pramen a Jáchymov).) Po Litomyšli a Brně jsou to nejstarší konkrétní obrazové doklady o daguerrotypiích českých měst. V knize je navíc přímo inzerován prodej litografií vytvořených podle daguerrotypií. O pohledech podle daguerrotypií prodávaných v obchodě bratří Franiecků se zmiňoval i průvodce pro lázeňské hosty pro sezónu roku 1842.

- Prodej pohledů na Karlovy Vary podle daguerrotypií inzerovali bratři Franieckové i v dalších svých publikacích. Viz NK 19 G 204.