Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

05. K. Stark v Mariánských Lázních

Karel (?) Stark v Mariánských Lázních daguerrotypoval Pavla Josefa Šafaříka a Michaila Petroviče Pogodina. Daguerrotypie jsou nejstaršími zachovalými fotografickými portréty vytvořenými přímo v Čechách (uloženými dnes v Památníku národního písemnictví v Praze). O Starkově úspěšném pobytu v Mariánských lázních psala Bohemia 25. 9. 1842.

- Bohemia, č. 115, 25. 9. 1842