Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

První vyobrazení daguerrotypisty

1843, 10. 9. První známé vyobrazení daguerrotypisty na našem území je akvarel v zábavním časopise Telegraph vydávaném rumburským zábavním spolkem Casino a to v 1. čísle IV. ročníku. Zobrazeným daguerrotypistou je obchodník, politik a starosta Rumburka Franz Eduard Strache. (viz SOkA Děčín, fond Společenský klub "Casino" Rumburk, i. č. 2). Článek P. Jozy Franz Eduard Strache - první fotograf Šluknovského výběžku viz Děčínské vlastivědné zprávy XIII, 2003, č. 2, s. 40 - 44.

- F. E. Strache při daguerrotypování, akvarel z rumburského časopisu Telegraph (SOkA Děčín).

Události roku

1843

  • První vyobrazení daguerrotypisty