Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

01. Epigram o daguerrotypii

Březen - Karel Havlíček Borovský publikoval epigram s názvem Daguerreotyp.

- Text epigramu reprodukován z knihy R. Skopec: Dějiny fotografie v obrazech od nejstarších dob k dnešku. Orbis, Praha 1963.