Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

01. Báseň o daguerrotypii

V básnické sbírce Jahůdky ze slovanských lesů (uspořádal J. P. Jordan, vydáno v Lipsku 1845) je uveřejněna báseň Otisk. (Slovo \"otisk\" bylo české označení daguerrotypie). Po Havlíčkově epigramu to je další uplatnění fenoménu daguerrotypování v české poezii.

Báseň č. 240, na s. 133 Báseň č. 240, na s. 133