Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Vyobrazení ateliéru, nejstarší autoportrét

M. V. Lobethal vytvořil za několikaměsíčního pobytu v Praze svůj daguerrotypický autoportrét a vložil jej do schránky k základnímu kameni mostu v Podolsku, kde byl roku 1960 objeven jako nejstarší dochovaný autoportrét fotografa na našem území. Spolu s daguerrotypií byl uložen i letáček s vyobrazením Lobethalova ateliéru, první známé vyobrazení pracoviště fotografa u nás. Shodné vyobrazení Lobethalova ateliéru publikoval Teplitzer Almanach für das Jahr  1846 i pro rok 1847.

- M. V. Lobethal, autoportrét, daguerrotypie (Prácheňské muzeum v Písku)

Události roku

1846