Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Malířský a daguerrotypický ateliér J. Malocha

Jan Maloch si v Praze otevřel malířský a daguerrrotypický ateliér (na adrese Spálená ulice čp. 88). Daguerrotypování řadu let chápal jako doplňkovou činnost vedle malby a kresby.