Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Nejstarší známý snímek politické události

12. června Václav (Wenzel) Treitz, tehdy medik, později slavný český anatom a patolog, daguerrotypoval v Praze proslulou Svatováclavskou mši na Koňském trhu. Snímek je dnes znám pouze z litografie, na níž je poznámka o zhotovení podle daguerrotypu. Nejstarší známý snímek politické události vytvořený přímo v Čechách.

Václav Treitz. Vyobrazení Svatováclavské mše, litografie podle daguerrotypie Václav Treitz. Vyobrazení Svatováclavské mše, litografie podle daguerrotypie - 12. 6. 1848. Repro viz Z. Wirth: Stará Praha, s.44.