Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Nejstarší známý panoramatický snímek města

23. října 1853 fotografoval Hermann Krone panorama Děčína a to jako složeninu ze dvou snímků. Snímek, který patří k prvním kolodiovým fotografiím města u nás, je zároveň nejstarší známou panoramatickou fotografií v Čechách.

- H. Krone: Panorama Děčína, 23. 10. 1853 (Originály jsou v Městském muzeu v Pirně)