Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Článek o významu fotografie

Josef Balda v článku Světlopis v Živě (č. 1, s. 14) básnicky popsal význam fotografie.