Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Hvězdárna J. Ch. A. Brorsena na pannotypii

Antonín Chramosta (1811-1898), knihař a knihkupec v Žamberku, fotografoval tamní hvězdárnu J. Ch. A. Brorsena. Snímek dochovaný na pannotypii je nejstarším toho typu v českých zemích. Chramosta byl snad u nás jediným, kdo tvořil ambrotypie a pannotypie v exteriéru.

A. Chramosta A. Chramosta - Hvězdárna J.Ch.A. Bronsena, 1855, pannotypie (Městské muzeum Žamberk)