Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Nejstarší fotografie měst

Andreas Groll, významný středoevropský fotograf pamětihodností, patrně poprvé jako fotograf navštívil české země. V Království českém prokazatelně fotografoval roku 1856 a 1865 (na snímcích se objevuje ještě datace 1855 a 1866). Při svých cestách v padesátých letech navštívil Prahu, Kutnou Horu a Plzeň, v šedesátých letech znovu Prahu a Kutnou Horu a dále Kolín, Rožmberk a Lednici. Často se jedná o nejstarší fotografické snímky z těchto míst

Andreas Groll Andreas Groll - Hradčany z nábřeží, 1856. Nejstarší známý snímek panoramatu. (Repro z knihy Z. Wirth: Stará Praha)