Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Frapannte Daguerreotype v Opavě.

23.8.1856 Pod titulkem Překvapivé daguerrotypie zveřejnil v Troppauer Zeitung svůj inzerát Johann Bubenik, známý jako kočovný fotograf s působením mj. také Bratislavě. Stylizované vyobrazení daguerrotypisty při portrétování, doprovázející inzerát, je jediným takovým známým příkladem uplatnění v inzerátu v zemích Koruny české.