Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Rupp a Bekel - společný fotoateliér.

Malíř Josef Bekel (Bekl) a fyzik Wilhelm Rupp založili v Praze na nábřeží společný fotografický podnik. Šlo o druhý známý příklad v českých zemích, kdy se k fotografické spolupráci spojila umělecká a technická profese. O založení společného podniku referoval vzletnými slovy časopis Lumír 30. 7. 1857 na s. 740 a 741.

Lumír z 30. 7. 1857, s. 740-741 Lumír z 30. 7. 1857, s. 740-741

Události roku

1857

  • Rupp a Bekel - společný fotoateliér.