Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Wilhelm Rupp fotografoval odhalení pomníku Radeckého.

Wilhelm Rupp, pražský fotograf, snímal odhalení pomníku J. J. V. Radeckého na Malostranském náměstí. Snímek, v současnosti uložený neznámo kde, by byl první dochovanou fotografií události v Praze.