Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Fotografie vlastenců na tělech dívek

Jan Neruda, často píšící o fotografii, ve Stranickém feuiletonu napsal o vlasteneckých fotografiích na tělech dívek.