Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Malíř Brandeis vstoupil mezi fotografy

Jan Neruda nazval "nejpřednějším podobiznářem" ve fotografii akademického malíře Jana Brandeise, jemuž krátce předtím byla povolena v Praze fotografická živnost.