Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

První fotografka v Písku

10. srpna - Františka Baumruková, první usedlý fotograf v Písku, poprvé inzerovala svůj fotoateliér (v listě Poutník od Otavy).