Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

První fotografování rukopisů

V Českém muzeu započalo fotografování Rukopisu králodvorského.

6. června 1861 Národní listy přinesly zprávu o fotografování Rukopisu králodvorského blíže neznámým fotografem J. Rokosem ve dnech 26. - 28. května. Fotokopie se doporučovaly jako vhodná příležitost  ke koupím pro školy, veřejné knihovny a čtenářské spolky.

Kopie zprávy. Národní listy 6. 6.1861 Kopie zprávy. Národní listy 6. 6.1861 - Národní knihovna.